Nieletni w przepisach prawa karnego – kim jest i jaką ma odpowiedzialność?

Kim w myśl prawa jest osoba nieletnia? Jakie są główne zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez osoby nieletniej? Jakie są najgorsze kary, na które może narazić się nieletni?

Kim jest osoba nieletnia?

W przepisach prawa karnego nie występuje pojęcie osoby niepełnoletniej. Zamiast niego stosuje się wtedy pojęcie osoby nieletniej. Kto to jest nieletni wobec prawa?

Zgodnie z przepisami nieletnim określa się osobę, która ma poniżej 17 lat w momencie popełnienia przez nią czynu zabronionego.

Jaką odpowiedzialność prawną ma nieletni?

Nieletnie osoby poniżej 13 roku życia nie mają takiej samej odpowiedzialności prawnej jak starsze, ponieważ do tego wieku za czyny dziecka odpowiadają rodzice.

Gdy niepełnoletni znajduje się w wieku od 13 do 17 lat, wówczas ponosi on odpowiedzialność prawną za swoje czyny karalne, a dokładnie za niektóre wykroczenia oraz przestępstwa. Zastosowanie mają wtedy przepisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Osoby powyżej 17 roku życia w myśl prawa karnego ponoszą już odpowiedzialność karną taką jak osoby dorosłe.

Przepisy wskazują jednocześnie, że jeśli osoba ma wiek od 17 do 18 lat, może ona w określonych sytuacjach odpowiadać również jak osoba poniżej 17 roku życia. Mogą za tym przemawiać określone okoliczności, właściwości, stopień rozwoju sprawcy czynu oraz jego warunki osobiste.

Dodatkowo Kodeks karny wskazuje, że w przypadku osoby powyżej 15 roku życia może być też zastosowana odpowiedzialność jak u osoby dorosłej. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy zastosowano już wobec niej środki poprawcze, wychowawcze, które nie przyniosły efektu.

Jakie kary są orzekane wobec nieletnich?

W przypadku nieletnich orzekane jest głównie środki wychowawcze oraz poprawcze, a także lecznicze.

Do środków wychowawczych zaliczane są głównie nadzór kuratora rodzinnego, naprawa wyrządzonej szkody, przepadek rzeczy, nadzór rodziców, opiekunów, umieszczenie w ośrodku wychowawczym, szkolno-wychowawczym, socjoterapeutycznym.

Jako najgorsze kary dla dzieci uznawane są głównie te polegające na umieszczeniu w zakładzie poprawczym.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *