Nieletni w przepisach prawa karnego – kim jest i jaką ma odpowiedzialność?

Kim w myśl prawa jest osoba nieletnia? Jakie są główne zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez osoby nieletniej? Jakie są najgorsze kary, na które może narazić się...