Kiedy konieczna jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Gdy firma znajduje się w gorszej sytuacji finansowej i nie rozwija się tak efektywnie jak dotychczas, konieczne są zmiany, które pomogą jej wrócić na właściwe tory. W tym celu można wykonać restrukturyzację. Kiedy wskazane jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego?

Zbyt wysokie koszty działalności

Jeżeli firma ponosi coraz wyższe koszty związane z prowadzoną przez siebie działalnością, może znaleźć się w sytuacji, gdy jej zyski spadają. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw może wtedy pomóc jej w zredukowaniu obciążeń finansowych.

Zbyt wysokie koszty działalności mogą być rezultatem przestarzałych technologii używanych w firmie, energochłonnej produkcji, czy nieefektywnego zarządzania. Restrukturyzacja polegająca na zmianie organizacji firmy umożliwia wprowadzenie zmian w jej działalności, by osiągnęła ona wyższe zyski.

Niesprzyjające warunki zewnętrzne

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw może być również konieczny w sytuacji, gdy o gorszej sytuacji finansowej firmy decydują nie czynniki wewnętrzne, lecz zewnętrzne.

Warunki, w których firma prowadzi działalność, mogą mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Zaliczane są do nich między innymi rozwój konkurencji, niekorzystne zdarzenia rynkowe, na przykład zmiany kursów walut, spadki giełdowe czy lockdowny.

W takich sytuacjach firma przez restrukturyzację może szybko przystosować się do nowych warunków, by zapobiec utracie płynności.

Zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność

Postępowanie restrukturyzacyjne może być również przeprowadzone wtedy, gdy firma zagrożona jest niewypłacalnością lub już znajduje się w stanie niewypłacalności. Zastosowanie mają wtedy przepisy Prawa restrukturyzacyjnego.

Prawo restrukturyzacyjne – Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. umożliwia przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w sytuacji, gdy firma ma trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Wówczas może ona skorzystać z układu z wierzycielami, aby łatwiej spłacać swoje należności.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *