Aktywny samorząd – co warto wiedzieć o tym dofinansowaniu dla niepełnosprawnych?

Program „Aktywny samorząd” na rok 2024 kontynuuje misję wsparcia osób z niepełnosprawnościami w przezwyciężaniu trudności związanych z poruszaniem się i dostępnością miejskiej infrastruktury. Jest to inicjatywa, która ma na celu nie tylko ułatwienie codziennego funkcjonowania, ale również zwiększenie możliwości zawodowych i edukacyjnych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jaki jest cel programu aktywny samorząd?

Celem programy jest m.in likwidacja barier w poruszaniu się, sobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności większej samodzielności i lepszej jakości życia. Program „Aktywny samorząd 2024” poprzez dofinansowania na zakup pomocy technicznych, jak wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym czy sprzęt elektroniczny, stara się minimalizować ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Dostosowanie przestrzeni publicznej i prywatnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwia im swobodniejsze poruszanie się i zwiększa ich aktywność społeczną oraz zawodową.

Zmniejszenie barier architektonicznych i technologicznych ma istotne znaczenie dla poprawy dostępności usług i obiektów użyteczności publicznej. Realizacja Programu „Aktywny samorząd” przewiduje, że dzięki dofinansowaniom z PFRON, osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać środki na przystosowanie swojego miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy, co bezpośrednio przekłada się na większą niezależność i komfort życia. Troska o likwidację barier jest nie tylko dowodem solidarności społecznej, ale również inwestycją w równościowe społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse.

Komu przysługuje dofinansowanie w ramach programu?

Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd 2024” adresowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które ukończyły 16. rok życia, zwłaszcza osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku o dofinansowanie, którego forma i zakres określone są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz ten odpowiada za realizację programu i wskazuje, na jakie potrzeby i w jaki sposób mogą być rozdzielane środki.

Osoby starające się o dofinansowanie muszą przedstawić odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą konieczność likwidacji barier. Należy do nich między innymi szczegółowy opis planowanego zadania, kosztorys oraz rekomendację eksperta PFRON dotyczącą wysokości dofinansowania. Priorytetowe traktowanie mają projekty, których realizacja przyczyni się do znaczącej poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Warto wiedzieć, że „Aktywny samorząd 2024” daje szansę nie tylko na pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu, ale również na wsparcie finansowe na studia podyplomowe lub doktorskie, co jest wyjątkową ofertą obejmującą szeroki zakres potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.relax-med.pl/aktywny-samorzad/

You may also like...